fika.pl
rls.pl
obn.olsztyn.pl/index1.php?id=towarzystwo/towarzystwo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014
Dotyczące wykonania opracowania poświęconego edukacji oraz mediom mniejszości narodowych
i etnicznych w Polsce

[Więcej]

Olsztyn: konferencja o uchodźcach
 

Forum Dialogu Publicznego, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej WPiA UWM oraz Fundacja im. Róży Luksemburg mają przyjemność zaprosić do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Uchodźcy – nowe wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego na tle standardów praw człowieka”.

[Więcej]

Debata partycypacyjna w Olsztynie
 

Forum Dialogu Publicznego we współpracy z Katedrą Socjologii WNS UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Fundacją im. Róży Luksemburg zapraszają na spotkanie „Perspektywy rozwoju demokracji partycypacyjnej w Polsce”.

[Więcej]

Dialog Kultur z udziałem prof. Andrzeja Saksona
 

Fundacja „Forum Dialogu Publicznego” oraz Ośrodek Badań Naukowych i Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego zapraszają na spotkanie seminaryjno-dyskusyjne z cyklu „Dialog kultur” „Społeczeństwa postmigracyjne w nowej Europejskiej rzeczywistości”.

[Więcej]

Dyskusja o konsultacjach społecznych
 

Serdecznie zapraszamy
do Olsztyńskiej Kawiarenki Obywatelskiej (OKO)

na spotkanie pt.
DYSKUSJE NA TARASIE – „Konsultacje społeczne – cienie i blaski olsztyńskiego modelu dialogu społecznego”

[Więcej]

Sympozjum mniejszościowe w Olsztynie
 

Fundacja „Forum Dialogu Publicznego” wraz z instytucjami partnerskimi ma przyjemność zaprosić do udziału w sympozjum popularno-naukowym „Polska polityka wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz grup regionalnych, w sferze praw językowych, edukacyjnych i kulturowych, na tle standardów europejskich”

[Więcej]

Sympozjum o ochronie społeczności regionalnych
 

Fundacja „Forum Dialogu Publicznego” wraz z instytucjami partnerskimi ma przyjemność zaprosić do udziału w sympozjum popularno-naukowym poświęconemu problematyce ochrony i wspierania społeczności regionalnych w Europie oraz Polsce. W sympozjum udział wezmą przedstawiciele świata nauki: profesorowie, adiunkci i doktorancki specjalizujący się w tematyce mniejszości narodowych/etnicznych i kultur regionalnych oraz działacze kaszubskich organizacji społecznych. 

[Więcej]

Dialog Kultur o dziedzictwie żydowskim
 

Fundacja „Forum Dialogu Publicznego” oraz Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego i Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, pragnąc pogłębić badania i refleksję nad funkcjonowaniem w ramach polskiego państwa i społeczeństwa wielokulturowości, mniejszości narodowych i etnicznych oraz powiązanymi z tym zagadnieniami procesów demograficzno-migracyjnych, mają przyjemność zaprosić do udziału w spotkaniu seminaryjno-dyskusyjnym odbywającym się w ramach cyklu „Dialog Kultur”

[Więcej]

Publikacje FDP dostępne on-line
 

Zapraszamy do zapoznania się z trzema publikacjami Forum Dialogu Publicznego poświęconych tematyce mniejszości narodowych i etnicznych,  będących efektem prac projektowych w latach 2011 – 2012.

[Więcej]

Dialog kultur
 

Fundacja „Forum Dialogu Publicznego”  oraz Ośrodek Badań Naukowych i Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego pragną zaprosić  na spotkania poświęcone historii i kulturze Romów w Polsce i Europie

[Więcej]

Nowsze | | Starsze